7/05/2012

chikar konam

yeki ro Dossst daram 
Ama Nemidonam Chejori behesh begam 
Mondam sare dorahi 
yeki ham peyda nemishe komakam kone
Albate kasi ro nadaram 
hala khodamam va khodam 
vasate otagham
mondam ke chikar konam 
divar mighe behesh bego . ama dar mokhalefe 
livan mighe bego ama gholdon mokhalefe
mondam chikar konam 
daram khafe misham to in tanhaiiii
valiii khodaiii hast dar in nazdiki 
mohem ine ke dossstesh daram 

1 comment: