7/01/2012

DASSTAM SHEKAST

Baraye avalin bar dar zendeghim
dastam shekast
to bad moghryati ham shekast
daghonam
khoda gesmate ghorge biabon nakone
in aks dar hali hastsh ke 24 saate nakhabidam
miram bekhvabam
by

No comments:

Post a Comment