8/15/2012

هـــــــوا.هـــــوای بارونهــ

هـــــــوا.هـــــوای بارونهــ
دلــــم داغونــه داغونـــهـ
دلم تنگه واسه چشماتــ
بگـــو.کی میرسی خونهـ

بگـــــو.دل تنگ دل تنگمــ
بگونیستی ومن سنگمــ
اره بازم شــــــــدم تنهـــا
بگــــــو.با مرگ میجنگمــ

خبر داری تو این شبهامــ
تو خواب دستاتو میگیرمـ
چشاتو میکنم قبله امـــــ
به سمت قبله میمیرمـــــ

میگن بارون میاد امشبــــ
بازم چشماتو میبندهــــــ
حواست پرت شده جاییــ
ستاره داره میخندهـــــــــ

داره خوابم میاد بازمــــــــ
نگاهت تیره تر میشهــــــ
یه مردِ ساده و غمگینـــــ
با اشکای تو تر میشهــــ
(امیر نبی زاده)
تابستان 1391

No comments:

Post a comment