9/01/2012

دلت خوشه به چی ؟

متن اهنگ دلت خوشه به چی از هنرمند اجتماعی و سرشار از گله محمد رضا شایع
من شخصا به سبک و نوع بیان کلمات این هنرمند علاقه دارم 
“دلت خوشه به چی؟
من که دلم خوشه به اون نیشخندایی که همیشه لا حرفام هستو توش هزار تا معنی داره…!
هه…!  شایع
دلت خوشه به چی؟ /به دوست دارمای عشقت؟
خاطرشو میخوای / یا برای س*ک*سه؟!
بند ۲۰۰ گرم ، گوشتِ لای پاشی
خودتو میخواد؟ / یا خودتو با یه ماشین؟!
دلت خوشه به چی؟ / به کارت ملیت؟ /یا حسابت تو بانک برلین؟
مالیدی که طلاهای مامیت / پا قرضای آقات رفت
جای خیابونا هنو رو کف پاهات هست
میچرخه عقربه ساعت دیواریت
تو شبا رو راحت میخوبی / ولی بابایی نه /فکر شیکمای گشنتونه
یه لحظه ام خوش نبوده و توِی اُزگل بار اومدی
مفت میخوابی / مفتم میخوری / تازه ترشم میکنی بعد
آرُق مردونگی میزنی / واسشون بزرگ شدی مثلا”
زرتو عملی کن /  همه کُری بلدن
دلت خوشه به چی؟ / به مد روزت؟
یا ادکلن روست؟ / هه ، بزارش موزه
خودزنی کن / بگرخن همه
کار تو با ماشین بابا یه دور زدنه
یه بِلوند بغلت / همین، دلت خوشه
دغدغت اینه زیدت ، ولت کنه
وضعیت بدیه / ما هم عادت کردیم به نصیحت بقیه
اگه رُک حرف میزنم واس شخصیت رپیمه !
نه میشه موند، نه میشه رفت
دلم خوشه به چیزایی که همیشه هست
به خدا ، به معرفت پاهام
به تیکه شنیدن لا حرف ننه بابام
به دو خط شعر غمگین
به اونی که تو آیینست و شکل من من نیست
دیگه نه میشه موند نه میشه رفت
دلم خوشه به چیزایی که همیشه هست
یکی زاییدت ، یکی دیگه نون ریخت تو حلقت
جایی که من بزرگ شدم نیست رو نقشه
امثال من با یه پنجی خر کِـیف میشن
طرفای شما از شمعو از کیک میگن
یادم دادن با هرکی جلومه بجنگم
همیشه بیرونم تا باد بخوره به کَـلم
بهم گفتن اگه نداری قرض بگیر
ما یه سری برنامه ایم که همیشه کَـنسلیم
با یه مغز پیر نمیشه ادیسون بود
زندگی این نیست درس بخونی بری کنکور بدی
خان داداشتم آماده ترور توئه
وقتی یه هشت نداری بزاریش گرو نُهت
اون موقعست که لیلیا میمرن
خیلیا میپیچن لباسای مارک داره ترمینالی میشن
میخوای بری نه؟
واست یکی دو نخ سیگار بگیرم؟
همه میدوئن که مهندسو دکتر بشن
تو جاش سس بهروز بگیر سرخ کن ببر
مگه بده؟ اینم یه کادوی کوچیک برا زنت
تو منو نمیشناسی زیاد…
تیکه هام تو هزار تا کتابم جا نمیشن
بزرگم اما نه از ابعاد شیکم
من هنوز سردمه از سرمای دیشب
یه کِرمم که کم کم پروانه میشم
نه میشه موند ، نه میشه رفت
دلم خوشه به چیزایی که همیشه هست
به خدا ، به معرفت پاهام
به تیکه شنیدن لا حرف ننه بابام
به دو خط شعر غمگین
به اونی که تو آیینست و شکل من نیست
دیگه نه میشه موند نه میشه رفت
دلم خوشه به چیزایی که همیشه هست
این سرنوشت کودکیست که به سر انگشت دعا هرگز دستش به شاخه ی هیچ آرزویی نرسید !

No comments:

Post a comment