9/24/2012

فوق العاده

دیروز شیراز بودم شب خسته شده بودم تو ترمینال رو چمن ها دراز کشیدم
داشتم به اسمون نگاه میکردم که چشم خورد به این اول خیلی عادی بود اما بعد متوجه شدم 
شکل صورت ادمه و بعد فورا با کمک دوربین کوچیکم ازش عکس گرفتم 
به تابلو پایین تصویر نگاه کنید تابلو ایستگاه شماره 15 ترمینال شیراز هستش 
که نورش تابیده به حصار بالا سایه بون ترمینال

از دور مشخص نیست اما وقتی دقت کنید معلوم میشه تصویر یه صورت ادمه که ناراحته
  
وقتی بهش با دقت نگاه کنی متوجه میشی که واقعا صورت انسانه
 
راستش اون لحظه که این تصویر رو دیدم خیلی ناراحت بودم 
داشتم تو ترمینال قدم میزم بیش از 8 ساعت بود پیاده روی کرده بودم تو شهر 
کلافه بودم اومد رو صندلی بشینم دیدم پاهام داره میترکه 
با خودم گفتم کفاشامو در بیارم و رو چمن دراز بکشم تا حالم جا بیاد 
دراز کشیدم یه سیگار گذاشتم رو لب سرمو بلند کردم فندکو روشن کنم 
اینو دیدم کلا حال و هوام عوض شد 
خیلی قشنگ شده بود خلاصه دو ساعت تو نخ این بودم تا اتوبوس پر شد و حرکت کردیم به سمت ولایت خودمون 
021 
نظرتون در موردش چیه ؟

No comments:

Post a comment