9/21/2012

بشین سر کوچه

بشین سر کوچه
راس ساعت 12:00 شب
بزار خیابون خلوت بشه
طوری که هیچ کس از جلوت رد نشه دیگه
اونم تو اوج زمستون
یه سیگار روشن کن بزار رو لبت
و با خودت بګو به سلامتی عشقم
حالا زل بزن به دوتا عابری که دارن از دور میان
چه حسی داری ؟
تو این حال و هوا
با خودت میگی اگه عشقم اینجا بود
الان مثل اینا مست تو بغل هم بودیم
اما اون شب عشق منم مست بود
ولی تو اغوش کس دیگه ای
من
من تو رو تو این حال و هوا تو اغوش اون پیدا کردم

میفهمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

No comments:

Post a comment